Mindfulness en eten: veelbelovende resultaten!

We zijn erg blij dat we de mindfulness en eten training verder hebben kunnen ontwikkelen. Zelf hebben we het gevoel dat het een steeds betere training
geworden is en het is fijn dat dit nu ook door ons onderzoek in samenwerking met de Universiteit Maastricht, bevestigd wordt. In dit onderzoek werden twee groepen mensen vergeleken. De ene groep volgde de training terwijl de andere groep als controle groep diende. Voor en na de training vulden de eerste groep vragenlijsten in over hun eetgedrag en hun relatie met eten en lichaam. De tweede groep deed dat op het zelfde moment maar volgde de training pas op een later moment.

In de eerste plaats laat het onderzoek zien dat mensen die de Mindfulness en eten training volgden in het algemeen meer mindful werden. Tijdens de Mindfulness en eten training worden dan ook op de eerste plaats algemene Mindfulness vaardigheden aangeleerd. Deze vaardigheden worden dan toegepast in het dagelijks leven in het algemeen en specifiek in relatie tot eten. Het onderzoek laat zien dat problematisch eetgedrag afneemt, met name eten als reactie op emoties (emotie eten) en als reactie op externe eetprikkels nemen af. Algemene drang naar eten neemt ook af. Hierbij werd gekeken naar verschillende aspecten van drang naar eten. Er werd gevonden dat de mensen die deelnamen aan de training minder obsessief denken aan voeding en eten, ze minder het gevoel van verlies van controle over hun eetgedrag hebben wanneer ze worden blootgesteld aan eetprikkels, ze minder geloven dat eten belonend is  (positieve uitkomst bekrachtiging) en ze minder drang ervaren wanneer ze negatieve of onprettige emoties ervaren. Mensen zijn dus minder obsessief bezig met eten en laten zich minder verleiden door emotionele en andere eetprikkels. Mindfulness heeft ze geleerd deze te ervaren zonder erop te reageren. Acceptatie is dan ook een kernaspect van Mindfulness. Erg belangrijk tijdens de training is het meer leren accepteren van je gewicht en je lichaam zoals het is. Ook hierin laat het onderzoek zien dat zorgen over lichaamsgewicht en –vorm afneemt. Mensen accepteren dus hun lichaam meer zoals het is. Verder keek het onderzoek ook naar dichotoom denken (zwart/wit denken of denken in extremen). Mensen die dichotoom denken hebben vaker een problematische relatie met eten en zijn meer vatbaar voor eetstoornissen zoals ander onderzoek heeft aangetoond. Na de Mindfulness en eten training is het dichotoom denken afgenomen. Opvallend is wel dat algemene tevredenheid over het leven niet veranderde door de training. Dit is echter te verklaren doordat de mensen reeds erg tevreden waren over hun leven in het algemeen en hierin dus nauwelijks nog vooruitgang  konden boeken. Mensen die niet tevreden zijn over hun leven zullen waarschijnlijk ook nog gebaad zijn met deze Mindfulness training zoals ander onderzoek met Mindfulness reeds heeft aangetoond.

De Mindfulness en eten training heeft dus duidelijk een effect op belangrijke aspecten van eetgedrag en lichaamsbeeld. Ook al is dit in dit onderzoek nog niet expliciet gemeten, valt het te verwachten dat op langere termijn Mindfulness in relatie tot eten kan bijdragen aan (hoe paradoxaal ook) meer controle over eetgewoonten. Mensen creëren meer ruimte voor dat wat hun gewoonlijk aanzet tot ongezond eetgedrag en zijn in staat meer bewuste en evenwichtige keuzen te maken op gebied van voeding en eten.

Namens SeeTrue Mindfulness trainingen,

Dr. Roy Thewissen, Dr. Franca Warmenhoven en Rob Vincken

Namens UM, Faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen,

Dr. Hugo Alberts en Dr. Sandra Mulkens

Facebook